CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Bình chọn:
4.3 trên 24 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1  – Chương 3– Hóa học 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 – Chương 3– Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút - Đề số 1 – Chương 3– Hóa học 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 1 - Chương 3 – Hóa học 12 Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 1 - Chương 3 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút -Đề số 1 - Chương 3 – Hóa học 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 2 - Chương 3 – Hóa học 12 Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 2 - Chương 3 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút -Đề số 2 - Chương 3 – Hóa học 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 3 - Chương 3 – Hóa học 12 Đề kiểm tra 15 phút -Đề số 3 - Chương 3 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút -Đề số 3 - Chương 3 – Hóa học 12

Xem chi tiết
Bài 1 trang 44 SGK Hóa học 12 Bài 1 trang 44 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 44 SGK Hóa học 12. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy

Xem chi tiết
Bài 2 trang 44 SGK Hóa học 12 Bài 2 trang 44 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 trang 44 SGK Hóa học 12. Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 44 sgk Hóa học 12 Bài 3 trang 44 sgk Hóa học 12

Giải bài 3 trang 44 SGK Hóa học 12. Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc của từng amin đồng phân có công thức phân tử sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 44 sgk Hóa học 12 Bài 4 trang 44 sgk Hóa học 12

Giải bài 4 trang 44 SGK Hóa học 12. Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất trong mỗi hỗn hợp sau đây:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 44 SGK Hóa học 12 Bài 5 trang 44 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 trang 44 SGK Hóa học 12. Hãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 44 SGK Hóa học 12 Bài 6 trang 44 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 trang 44 SGK Hóa học 12. Tính thể tích nước brom cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 48 sgk Hóa học 12 Bài 1 trang 48 sgk Hóa học 12

Giải bài 1 trang 48 SGK Hóa học 12. Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit đồng phân cấu tạo của nhau ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 48 SGK Hóa học 12 Bài 2 trang 48 SGK Hóa học 12

Giải bài 2 trang 48 SGK Hóa học 12. Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, chỉ cẩn dùng thuốc thử nào sau đây ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 48 sgk Hóa học 12 Bài 3 trang 48 sgk Hóa học 12

Giải bài 3 trang 48 SGK Hóa học 12. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên của X.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 48 SGK Hóa học 12 Bài 4 trang 48 SGK Hóa học 12

Giải bài 4 trang 48 SGK Hóa học 12. Viết phương trình hóa học của các phản ứng

Xem chi tiết
Bài 5 trang 48 sgk Hóa học 12 Bài 5 trang 48 sgk Hóa học 12

Giải bài 5 trang 48 SGK Hóa học 12. Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 48 SGK Hóa học 12 Bài 6 trang 48 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 trang 48 SGK Hóa học 12. Xác định công thức, viết công thức cấu tạo của A và B.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 55 sgk Hóa học 12 Bài 1 trang 55 sgk Hóa học 12

Giải bài 1 trang 55 SGK Hóa học 12. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 55 sgk Hóa học 12 Bài 2 trang 55 sgk Hóa học 12

Giải bài 2 trang 55 SGK Hóa học 12. Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 55 sgk Hóa học 12 Bài 3 trang 55 sgk Hóa học 12

Giải bài 3 trang 55 SGK Hóa học 12. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin

Xem chi tiết
Bài 4 trang 55 sgk Hóa học 12 Bài 4 trang 55 sgk Hóa học 12

Giải bài 4 trang 55 SGK Hóa học 12. Phân biệt các khái niệm:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất