CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Bình chọn:
4.4 trên 39 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 1 – Chương 8 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 1 – Chương 8 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 8 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 8 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 8 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 8 – Hóa học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 174 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 1 trang 174 SGK Hóa học 12. Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch

Xem lời giải

Bài 2 trang 174 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 2 trang 174 SGK Hóa học 12. Dung dịch A chứa đồng thời các cation

Xem lời giải

Bài 3 trang 174 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 3 trang 174 SGK Hóa học 12. Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa

Xem lời giải

Bài 4 trang 174 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 4 trang 174 SGK Hóa học 12. Có 2 dung dịch riêng rẽ chứa các anion

Xem lời giải

Bài 5 trang 174 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 5 trang 174 SGK Hóa học 12. Có dung dịch chứa các anion

Xem lời giải

Bài 6 trang 174 sgk Hóa học lớp 12

Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn

Xem lời giải

Bài 1 trang 177 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 1 trang 177 SGK Hóa học 12. Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt

Xem lời giải

Bài 2 trang 177 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 2 trang 177 SGK Hóa học 12. Cho 2 bình riêng biệt đựng các khí

Xem lời giải

Bài 3 trang 177 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 3 trang 177 SGK Hóa học 12. Có các lọ hóa chất không nhãn,

Xem lời giải

Bài 1 trang 180 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 1 trang 180 SGK Hóa học 12. Trình bày cách nhận biết các ion

Xem lời giải

Bài 2 trang 180 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 2 trang 180 SGK Hóa học 12. Có 5 ống nghiệm không nhãn

Xem lời giải

Bài 3 trang 180 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 3 trang 180 SGK Hóa học 12. Có 4 ống nghiệm không nhãn,

Xem lời giải

Bài 4 trang 180 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 4 trang 180 SGK Hóa học 12. Hãy nhận biết hai dung dịch riêng rẽ sau

Xem lời giải

Bài 5 trang 180 sgk Hóa học lớp 12

Giải bài 5 trang 180 SGK Hóa học 12. Có hỗn hợp gồm

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất