Chủ đề 2: Hai đường thẳng song song

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 121 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 1 trang 121 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hình ảnh các đường thẳng song song hiện diện khắp nơi trong cuộc sống. Quan sát hình bên, chúng ta thấy các thanh sắt tạo nên hàng rào, ghế dựa xích đu là hình ảnh của đường thẳng song

Xem chi tiết
Hoạt động 2 trang 121 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 2 trang 121 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 1 và dự đoán các đường thẳng nào song song với nhau.

Xem chi tiết
Hoạt động 3 trang 121 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 3 trang 121 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hai đường thẳng song song ở hình 2. Em hãy cho biết cách vẽ này dựa trên tính chất nào.

Xem chi tiết
Thử tài bạn 1 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 1 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho đường thẳng d và điểm M nằm ngoài đường thẳng d (h.3). Hãy vẽ đường thẳng m đi qua điểm M và song song với d bằng nhiều cách.

Xem chi tiết
Hoạt động 4 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 4 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a, hãy vẽ tất cả các đường thẳng đi qua điểm M và song song với đường thẳng a. Em hãy dự đoán có tất cả bao nhiêu đường thẳng qua M và song song

Xem chi tiết
Hoạt động 5 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 5 trang 122 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Em hãy: - Vẽ hai đường thẳng a và b song song với nhau.

Xem chi tiết
Bạn nào đúng 1 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bạn nào đúng 1 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ?

Xem chi tiết
Thử tài bạn 2 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 2 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Nhìn vào hình 6, hãy điền vào chỗ trống:

Xem chi tiết
Hoạt động 6 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 6 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Các bờ ruộng muối cho ta hình ảnh các đường thẳng song song và các đường thẳng vuông góc. Em hãy quan sát hình 5 và điền kí hiệu hoặc “//” vào các ô trống dưới đây:

Xem chi tiết
Hoạt động 7 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 7 trang 123 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình chụp hai cột cờ và hai trụ đèn. Dự đoán xem hai trụ đèn và cột cờ có song song với nhau không ?

Xem chi tiết
Thư giãn 1 chủ đề 2 trang 124 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thư giãn 1 chủ đề 2 trang 124 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Bạn Trâm nói các đường thẳng a và b ở hai hình vẽ dưới đây không song song, bạn Bảo nói các cặp đường thẳng đó song song. Theo em bạn nào đúng?

Xem chi tiết
Thử tài bạn 2 trang 124 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 2 trang 124 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho định lí “Nếu hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 1 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy nói cách để kiểm tra hai đường thẳng song song mà em biết.

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 2 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 11.

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 3 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 12.

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 4 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hình 13, biết a // b.

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 5 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ đường thẳng m song song với đường thẳng n. Lấy điểm C thuộc đường thẳng m, qua điểm C vẽ đường thẳng a vuông góc với đường thẳng m.

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 6 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ đường thẳng d và điểm M không thuộc đường thẳng d. Qua M vẽ đường thẳng c song song với đường thẳng d. Vẽ được mấy đường thẳng c như thế ?

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 7 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ đường thẳng m song song với đường thẳng n. Vẽ đường thẳng d cắt đường thẳng m tại I. Hỏi đường thẳng d có cắt đường thẳng n không ?

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 8 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài