Bài tập - Chủ đề 1: Số hữu tỉ

Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu
Bài tập 1 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 1 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Dùng kí hiệu

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 2 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Điền kí hiệu

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 3 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hãy tìm ba phân số có mẫu bằng nhau và bằng ba phân số đã cho.

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 4 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 5 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương:

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 6 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Hãy biểu diễn số hữu tỉ

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 7 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát bức tranh ở hình dưới đây, hãy viết phân số chỉ ô được tô màu so với các ô không được tô màu.

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 8 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính:

Xem chi tiết
Bài tập 9 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 9 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính:

Xem chi tiết
Bài tập 10 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 10 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trò chơi tính số

Xem chi tiết
Bài tập 11 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 11 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm x, biết:

Xem chi tiết
Bài tập 12 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 12 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho biểu thức:

Xem chi tiết
Bài tập 13* trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 13* trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm ba cặp số có tổng bằng nhau trong mỗi câu dưới đây:

Xem chi tiết
Bài tập 14 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 14 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính

Xem chi tiết
Bài tập 15 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 15 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng tích của hai số hữu tỉ (cả hai số đều khác 1 và -1):

Xem chi tiết
Bài tập 16 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài tập 16 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng thương của hai số hữu tỉ (cả hai số đều khác 1 và -1):

Xem chi tiết
Bài tập 17 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1	Bài tập 17 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính

Xem chi tiết
Bài tập 18 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1	Bài tập 18 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tính

Xem chi tiết
Bài tập 19* trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1	Bài tập 19* trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trên trục số cho hai điểm A và B biểu diễn hai số hữu tỉ a và b (a > b)

Xem chi tiết
Bài tập 20 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1	Bài tập 20 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng ?

Xem chi tiết
Xem thêm

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài