CHƯƠNG 3: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC – CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 1 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 1 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Ở hình 76, cho biết:

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 2 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Hai làng A và B nằm cùng phía bên bờ sông (hình 77). Hằng ngày, các em học sinh phải vượt sông đến trường ở bên kia sông trên những chiếc bè gỗ. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, người ta dự định xây một cây cầu bắc ngang sông. Hãy tìm địa điểm C trên bờ sông để xây cầu sao cho tổng quãng đường từ đầu cầu đến hai làng A và B là ngắn nhất.

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 3 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC), vẽ đường cao AH. Đường trung trực của cạnh BC cắt AC tại M, cắt BC tại N.

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 4 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 5 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác MNP nhọn. Các trung tuyến ME, NF cắt nhau tại G. Trên tia đối của tia FN lấy điểm D sao cho FD = FN.

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 6 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 7 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc C cắt AB ở M

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 8 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác DEF vuông tại D

Xem chi tiết
Bài tập 9 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 9 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC). Đường trung trực của BC cắt AC ở M. Chứng minh rằng AM + BM = AC.

Xem chi tiết
Bài tập 10 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 10 trang 128 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC có ba đường cao AD, BE, CF . Biết AD = BE = CF. Chứng minh rằng tam giác ABC đều.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài