5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: Góc - góc - góc (g.g.g)

Bình chọn:
4.3 trên 37 phiếu
Thử tài bạn 8 trang  147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 8 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát các tam giác ở hình 28a và 28b, hãy điền vào chỗ trống: Xem chi tiết

Hoạt động 15 trang  147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 15 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ tam giác ABC biết Xem chi tiết

Hoạt động 16 trang  147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 16 trang 147 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Vẽ tiếp hình 29: Xem chi tiết

Bạn nào đúng 3 trang  148 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1? Bạn nào đúng 3 trang 148 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1?

Giải bài tập Cho hình 32, biết AB // CD, OB = OC. Hải đã chứng minh tam giác AOB và tam giác COD bằng nhau như sau: Xem chi tiết

Thử tài bạn 9 trang  148 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 9 trang 148 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Tìm các tam giác bằng nhau ở mỗi hình 31a, b, c: Xem chi tiết

Thử tài bạn 10 trang  149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 10 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 34, Minh thắc mắc khi thấy tam giác vuông AHB và tam giác AHC có: Xem chi tiết

Hoạt động 17 trang  149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 17 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho hai tam giác ABC và DEF như hình 33. Áp dụng trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc, em hãy xem tam giác ấy có bằng nhau không ? Xem chi tiết

Hoạt động 18 trang  149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Hoạt động 18 trang 149 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Trong tam giác vuông ABC và tam giác vuông DEF Xem chi tiết

Thử tài bạn 11 trang  150 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Thử tài bạn 11 trang 150 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hai tam giác vuông trong mỗi hình 36a, b, c bằng nhau theo trường hợp nào ? Xem chi tiết


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Hỏi bài