ÔN TẬP CUỐI NĂM - TÀI LIỆU DẠY-HỌC TOÁN 7

Bình chọn:
4 trên 25 phiếu
Bài tập 1 trang 129 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 1 trang 129 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điểm kiểm tra cuối năm môn Toán của lớp 7C được tổng hợp lại trong bảng sau:

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 129 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 2 trang 129 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống để được đẳng thức đúng:

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 1 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A có AM là trung tuyến. Đường cao BE cắt AM tại H. Chứng minh CH vuông góc với AB.

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 2 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác DEF vuông tại D có cạnh DE = 12 cm, cạnh DF = 16 cm.

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 - Hình học Bài tập 3 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 - Hình học

Giải bài tập Tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Vẽ đường cao AH. Trên tia đối của tia HC lấy điểm D sao cho HD = HC.

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 3 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho biểu thức

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 - Hình học Bài tập 4 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 - Hình học

Giải bài tập Tam giác ABC vuông tại A (AB < AC)

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 4 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho hai đơn thức 0,3xy.3z và –xy.2z.x. Hãy tìm tích của hai đơn thức này sau khi thu gọn.

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 - Hình học Bài tập 5 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 - Hình học

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH. Trên tia đối của tia HA lấy điểm M sao cho H là trung điểm của AM.

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 5 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Đa thức có nghiệm không ? Vì sao ?

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 6 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Cho đa thức

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2 Bài tập 7 trang 130 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2

Giải bài tập Một nhóm bạn gọi hai xe taxi, một chiếc loại 5 chỗ và 1 chiếc loại 7 chỗ. Giá cước của xe 5 chỗ (7 chỗ) là:

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài