CHƯƠNG 2. TAM GIÁC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang  175 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài 1 trang 175 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Tính chiều dài BC từ thuyền đến đỉnh ngọn hải đăng (h.1).

Xem chi tiết
Bài 2 trang  175 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài 2 trang 175 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A.

Xem chi tiết
Bài 3 trang  175 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài 3 trang 175 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC nhọn. Về phía ngoài tam giác ABC vẽ tam giác BAD vuông cân tại A, tam giác CAE vuông cân tại A. Chung minh rằng :

Xem chi tiết
Bài 4 trang  175 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài 4 trang 175 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia BA lây điểm M, trên tia đối của tia CA lấy

Xem chi tiết
Bài 5 trang  175 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài 5 trang 175 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh BC lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho MN = MN = NC. Gọi H là trung điểm của BC.

Xem chi tiết
Bài 6 trang  175 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài 6 trang 175 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác DEF cân tại D. Gọi I là trung điểm của EF.

Xem chi tiết
Bài 7 trang  176 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài 7 trang 176 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A. GỌi M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho M là trung điểm của AD.

Xem chi tiết
Bài 8 trang  176 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài 8 trang 176 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác DEF cân tại D. Gọi M là trung điểm của DE, N là trung điểm của DF.

Xem chi tiết
Bài 9 trang  176 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài 9 trang 176 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Tia phân giác của góc HAC cắt

Xem chi tiết
Bài 10 trang  176 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1 Bài 10 trang 176 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A có

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài