Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Phần 1 - Lịch sử 9

Bình chọn:
4.7 trên 88 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Phần 1  - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Phần 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Phần 1 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Phần 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Phần 1 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Phần 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Phần 1 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Phần 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Phần 1 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Phần 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Phần 1 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Phần 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Phần 1. Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay - Lịch sử 9

Xem chi tiết