CHƯƠNG I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Bình chọn:
4.5 trên 172 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1:Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1- Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1- Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1:Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1- Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1- Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1:Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Công cuộc khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên Xô diễn ra và đạt kết quả như thế nào? Công cuộc khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên Xô diễn ra và đạt kết quả như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 4 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 5 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Qua sách báo đã đọc, em hãy kể một số chuyến bay của các nhà du hành vũ trụ Liên Xô trong những năm 60 của thế kỉ XX Qua sách báo đã đọc, em hãy kể một số chuyến bay của các nhà du hành vũ trụ Liên Xô trong những năm 60 của thế kỉ XX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 5 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào? Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 7 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì? Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 7 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Những nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu Những nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 7 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Hãy nêu những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 7 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu những cơ sở hình thành xã hội chủ nghĩa Hãy nêu những cơ sở hình thành xã hội chủ nghĩa

Giải bài tập Bài 1 trang 8 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy trình bày mục  đích ra đời và những thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951-1973 Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951-1973

Giải bài tập Bài 2 trang 8 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Công cuộc cải tổ ở Liên Xô đã diễn ra như thế nào và kết quả cuối cùng ra sao? Công cuộc cải tổ ở Liên Xô đã diễn ra như thế nào và kết quả cuối cùng ra sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 10 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu đã diễn ra như thế nào? Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu đã diễn ra như thế nào?

Giải bài tập trang 12 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất