CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

Bình chọn:
4.6 trên 130 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 24 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 24 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 24 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 24 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 24 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 24 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tại sao nói nước 'Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Tại sao nói nước 'Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đảng và Chính phủ đã tiến hành những biện pháp gì để củng cố và kiện toàn chính quyền cách mạng? Đảng và Chính phủ đã tiến hành những biện pháp gì để củng cố và kiện toàn chính quyền cách mạng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 98 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính, chúng ta đã đạt được những kết quả gì? Trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính, chúng ta đã đạt được những kết quả gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 100 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã có thái độ như thế nào trước hành động xâm lược của thực dân Pháp? Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã có thái độ như thế nào trước hành động xâm lược của thực dân Pháp?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 101 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy nêu rõ các biện pháp đối phó của ta đối với quân Tưởng và bọn tay sai Hãy nêu rõ các biện pháp đối phó của ta đối với quân Tưởng và bọn tay sai

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 101 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Trước và sau Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946), chủ trương và biện pháp của Đảng, Chính phủ ta đối phó với Pháp và Tưởng có gì khác nhau? Trước và sau Hiệp định Sơ bộ (6 - 3 - 1946), chủ trương và biện pháp của Đảng, Chính phủ ta đối phó với Pháp và Tưởng có gì khác nhau?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám

Giải bài tập Bài 1 trang 102 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Chính phủ ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6 - 3 - 1946 và Tạm ước ngày 14 - 9 - 1946 nhằm mục đích gì? Chính phủ ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6 - 3 - 1946 và Tạm ước ngày 14 - 9 - 1946 nhằm mục đích gì?

Giải bài tập Bài 2 trang 102 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Hãy lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của thời kì lịch sử này Hãy lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của thời kì lịch sử này

Giải bài tập Bài 3 trang 102 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất