Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Bình chọn:
4.4 trên 72 phiếu
Tóm tắt mục I. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau đại thắng Xuân 1975

Tóm tắt mục I. Tình hình hai miền Bắc - Nam sau đại thắng Xuân 1975

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa ở hai miền đất nước

Tóm tắt mục II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa ở hai miền đất nước

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)

Tóm tắt mục III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)

Xem chi tiết

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 166 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Lý thuyết Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Lý thuyết Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Xem chi tiết

Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 167 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải

Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 169 SGK Lịch sử 9.

Xem lời giải

Việc thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước

Giải bài tập trang 169 SGK Lịch sử 9

Xem lời giải