CHƯƠNG I. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930

Bình chọn:
4.4 trên 69 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 14 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 14 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất - Học kì 1 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 14 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 14 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 14 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 14 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 15 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 15 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 15 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 15 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 15 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 15 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925) - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 16 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 16 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 16 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 16 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 16 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 16 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 17 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 17 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 17 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 17 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 17 - Lịch sử 9 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 17 - Lịch sử 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời - Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tại sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? Tại sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 57 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Dựa vào lược đồ (Hình 27, SGK, trang 56) để trình bày chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp tập trung vào những nguồn lợi nào? Dựa vào lược đồ (Hình 27, SGK, trang 56) để trình bày chương trình khai thác Việt Nam lần thứ hai của thực dân Pháp tập trung vào những nguồn lợi nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 57 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam những thủ đoạn chính trị, văn hóa, giáo dục nào? Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam những thủ đoạn chính trị, văn hóa, giáo dục nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 57 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Mục đích của những thủ đoạn đó là gì? Mục đích của những thủ đoạn đó là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 57 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào? Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào?

Giải bài tập Bài 1 trang 58 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh. Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh.

Giải bài tập Bài 2 trang 58 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ Tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Trình bày những điểm tích cực và hạn chế của phong trào trên Trình bày những điểm tích cực và hạn chế của phong trào trên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 60 SGK Lịch sử 9

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất