Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 11 mới


Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 9

UNIT 9. CITIES OF THE FUTURE

Thành phố trong tương lai

GETTING STARTED

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

LANGUAGE

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

 READING

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

 SPEAKING

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

LISTENING

39. 

40. 

41. 

42. 

 WRITING

43. 

44. 

45. 

46. 

COMMUNICATION & CULTURE

47. 

48. 

LOOKING BACK

49. 

50. 

51. Bình chọn:
4.3 trên 39 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.