Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 Tiếng Anh 11 mới


Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 11 mới unit 8

UNIT 8. OUR WORLD HERITAGE SITES

(Các di sản thế giới của chúng ta)

GETTING STARTED

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

LANGUAGE

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

READING

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

SPEAKING

41. 

42. 

 LISTENING

43. 

44. 

45. 

46. 

WRITING

47. 

48. 

49. 

50. 

 COMMUNICATION & CULTURE

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

LOOKING BACK

56. 

57. 

58. Bình chọn:
4.2 trên 37 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.