Tiếng Anh lớp 11 Mới Unit 4: Caring For Those In Need - Chăm sóc cho những n..

Project - trang 57 Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới


2. Prepare an action plan for voluntary work in your neighbourhood. Present it to the class.

1. Do a survey. Find out: 

(Hãy làm cuộc khảo sát và tìm ra:)

Tạm dịch:

1. bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn đã tham gia vào công việc tự nguyện?

2. lý do họ làm tình nguyện viên là gì?

3. những gì họ đã làm?

4. họ muốn làm gì trong tương lai nếu họ không tham gia vào công việc tự nguyện cho đến nay?

     Báo cáo kết quả của bạn cho lớp / nhóm của bạn.

2. Prepare an action plan for voluntary work in your neighbourhood. Present it to the class.

(Hãy chuẩn bị một kế hoạch hành động làm công tác tình nguyện quanh nơi em ở rồi trình bày trước lớp.)

Hướng dẫn giải:

1. Aims

2. List of things you need to do: events, activities, programmes

3. Schedule

4. The number and type of volunteers needed

5. Other resources needed (money and other donations)

Tạm dịch:

1. Mục tiêu

2. Danh sách những thứ bạn cần làm: các sự kiện, các hoạt động, các chương trình

3. Lịch trình

4. Số lượng tình nguyện viên cần thiết

5. Các nguồn lực khác cần thiết (tiền và các khoản đóng góp khác)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài