Tiếng Anh lớp 11 Mới Unit 2: Relationships - Các mối quan hệ

Looking Back trang 28 Unit 2 SGK Tiếng Anh 11 mới


Underline the words which could be contracted in these exchanges.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phát âm

Task 1. Underline the words which could be contracted in these exchanges.

(Gạch dưới những từ có thể viết tắt trong những lời hội thoại này.) 

1. A: My teacher will phone to say if she is coming to the party.

    B: I hope she is.

2. A: I am not sure if I will pass the exam.

    B: But I am. You have worked so hard.

3. A: It would be better for him to talk to his parents about his problems. 

    B: He cannot because he is living with his grandpa.

4. A: It's difficult to read your handwriting. Our teacher will not accept your paper.

    B: I hope she does. I do not have time to type it.

Hướng dẫn giải: 

1. A: she is = she's 

2. A: I am = I'm

B: You have = You've

3. It would = It'd

B: can not = can't, he is = he is

4. A: It is = It's, will not = won't

B: do not = don't

Tạm dịch:

1. A: Giáo viên của tôi sẽ gọi điện thoại để nói rằng cô ấy đang đến dự bữa tiệc.

B: Tôi hy vọng cô ấy đến.

2. A: Tôi không chắc mình sẽ vượt qua kỳ thi này hay không.

B: Nhưng tôi chắc chắn. Bạn đã học rất chăm chỉ.

3. A: Tốt hơn là anh ta nói chuyện với bố mẹ về những vấn đề của mình.

B: Anh ấy không thể làm được vì anh ấy đang sống với ông ngoại.

4. A: Rất khó đọc chữ viết tay của bạn. Giáo viên của chúng tôi sẽ không chấp nhận bài của bạn.

B: Tôi hy vọng cô ấy chấp nhận. Tôi không có thời gian để gõ.

Task 2. Listen to check your answers. 

(Nghe để kiểm tra lại câu trả lời của em)

Click tại đây để nghe:


1. A: My teacher will phone to say if she is coming to the party.

    B: I hope she is.

2. A: I am not sure if I will pass the exam.

    B: But I am. You have worked so hard.

3. A: It would be better for him to talk to his parents about his problems.

    B: He cannot because he is living with his grandpa.

4. A: It is difficult to read your handwriting. Our teacher will not accept your paper.

    B: I hope she does. I do not have time to type it.

Từ vựng

Task 1. Complete the sentences with the correct forms of the words or phrases in the box.

(Hoàn thành các câu sau bằng dạng đúng của từ / cụm từ cho trong khung.)

Hướng dẫn giải:

1. dating: hẹn hò

2. lend an ear: lắng nghe

3. romantic relationships: mối quan hệ lãng mạn

4. meet face to face: gặp mặt trực tiếp

5. broke up: chia tay

6. be in a relationship: trong một mối quan hệ 
 
Tạm dịch:

1. Các dịch vụ hẹn hò trực tuyến đã giúp rất nhiều người độc thân tìm kiếm chồng hoặc vợ tương lai.

2. Khi tôi gặp rắc rối, bạn bè thân thiết của tôi luôn sẵn sàng lắng nghe chia sẻ và cho tôi một số lời khuyên.

3. Các mối quan hệ lãng mạn của thanh thiếu niên chỉ kéo dài vài tuần hoặc vài tháng.

4. Tôi không muốn kết bạn trực tuyến vì chúng tôi không thể gặp mặt trực tiếp.

5. Cô cảm thấy rất buồn khi chia tay với bạn trai.

6. Jim và Susan chắc hẳn đang trong mối quan hệ. Họ trông rất hạnh phúc bên nhau.

Ngữ pháp

Task 1. Put the words in the correct order to make questions. 

(Sắp xếp các từ sau thứ tự đúng để tạo thành câu hỏi.)

Hướng dẫn giải:

1. How did Peter feel when his girlfriend broke up with him?  

2. Will I look if I cut my hair short?

3. How did you feel when you lost the game?

4. How dis Martin's voice sound in the live show on TV last nicht?

5. How does your soup taste?

6. How would you feel if you had no friends?

Tạm dịch:

1. Peter cảm thấy thế nào khi bạn gái của anh ấy chia tay với anh ấy?

2. Tôi sẽ ổn nếu tôi cắt tóc ngắn chứ?

3. Bạn cảm thấy thế nào khi thua trò chơi?

4. Giọng nói của Martin trong chương trình trực tiếp trên TV cuối cùng thế nào?

5. Món canh của bạn vị như thế nào?

6. Bạn cảm thấy thế nào khi bạn không có bạn bè?

Task 2. Write the answers to the questions in 1, using the suggested words. 

(Dùng từ gợi ý để trả lời những câu hỏi ở bài tập 1.)

1. depressed (adj): thất vọng, chán nản

2. attractive (adj): thu hút

3. disappointed (Adj): thất vọng

4. awful (adj): tồi tệ

5. great (Adj): tuyệt

6. lonely: (adj): cô đơn

Hướng dẫn giải:

1. He felt depressed.

2. You'll look attractive.

3. I felt disappointed.

4. His voice sounded awful.

5. It tastes great.

6. I'd feel lonely.

Tạm dịch:

1. Anh cảm thấy chán nản.

2. Bạn sẽ trông hấp dẫn.

3. Tôi cảm thấy thất vọng.

4. Giọng của anh ấy nghe có vẻ khủng khiếp.

5. Nó có vị tuyệt vời.

6. Tôi cảm thấy cô đơn.

Task 3. Join the two parts to make cleft sentences.

(Nối hai phần câu để tạo thành câu nhấn mạnh.)

Hướng dẫn giải: 

1. f: It was me that started arguing with Jim.

2. d: It's travelling around the world that has helped me to learn about other cultures. 

3. a: It's on Friday that Sue usually visits her grandmother.

4. g: It's his attitude towards others that really upsets me.

5. b: It's John that is always telling lies.

6. c:  It was my old friend that I got the news from.

7. e It was in Paris that I started my first romantic relationship.

Tạm dịch:

1: Đó là tôi người mà bắt đầu cãi nhau với Jim.

2: Đó là chuyến đi khắp thế giới cái mà đã giúp tôi tìm hiểu về các nền văn hoá khác.

3: Đó là thứ Sáu lúc mà Sue thường thăm bà của cô ấy.

4: Đó là thái độ của anh ta đối với những người khác điều mà thực sự làm phiền tôi.

5: Đó là John người mà luôn nói dối.

6: Đó là người bạn cũ của tôi người mà tôi đã nhận được tin tức từ anh ấy.

7: Đó là ở Paris nơi mà tôi bắt đầu mối quan hệ lãng mạn đầu tiên của tôi. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 34 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài