Phong trào chống thực dân ở Phi-líp-pin


Tóm tắt mục 3. Phong trào chống thực dân ở Phi-líp-pin

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Đấu tranh chống thực dân Tây Ban Nha

* Nguyên nhân:

- Thực dân Tây Ban Nha đặt ách thống trị trên 300 năm ở Philíppin, khai thác bóc lột triệt để tài nguyên và sức lao động => Mâu thuẫn giữa nhân dân Philíppin và thực dân Tây Ban Nha ngày càng gay gắt dẫn đến sự bùng nổ của các phong trào đấu tranh.

* Phong trào đấu tranh tiêu biểu:

- Khởi nghĩa ở Ca-vi-tô (1872).

- Vào những năm 90 của thế kỉ XIX, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Philíppin xuất hiện 2 xu hướng chính trong phong trào giải phóng dân tộc: xu hướng cải cách và xu hướng bạo động.

Mục b

b) Phong trào đấu tranh chống Mĩ

+ Năm 1898 Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha, hất cẳng Tây Ban Nha và chiếm Philíppin.

+ Nhân dân Philíppin anh dũng chống Mĩ đến năm 1902 thất bại.

=> Philíppin trở thành thuộc địa của Mĩ.

ND chính

Những nét chính về phong trào chống thực dân Tây Ban Nha và Mĩ của nhân dân Phi-líp-pin.

Sơ đồ tư duy Phong trào chống thực dân ở Phi-líp-pin

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.