Chương III. Các nước Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bình chọn:
4.6 trên 66 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Phong trào Ngũ tứ có ý nghĩa như thế

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 80 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nội chiến Quốc-Cộng (1927-1937) diễn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu những nét chính của phong trào độc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu những nét nổi bật của phong trào

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 83 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu

Giải bài tập 1 trang 83 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Hãy nêu nhận xét về giai cấp lãnh đạo

Giải bài tập 2 trang 83 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Tìm hiểu những nét lớn về cuộc đời

Giải bài tập 3 trang 83 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Lịch sử 11: Tình hình các nước Đông

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 84 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nét mới trong phong trào đấu tranh độc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 85 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu diễn biến chính của phong trào độc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 86 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Lập niên biểu về phong trào độc lập dân

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 86 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Liên minh chiến đấu chống Pháp của

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 87 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu những nét chính của phong trào dân tộc ở Mã Lai và Miến Điện

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 88 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm có

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 89 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất