Chương I. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Bình chọn:
4.3 trên 62 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 3 lịch sử 11 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 107 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Những hành động nào chứng tỏ thực

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 108 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 109 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 109 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Gia Định là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 110 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Hiệp ước Nhâm Tuất giữa Pháp và triều đình Huế (5-6-1862)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 111 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 111 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Em có suy nghĩ gì về hành động của Trương Định sau Hiệp ước 1862?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 113 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Ba tỉnh miền Tây Nam Kì đã rơi vào tay Pháp như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 114 SGK Lịch sử 11. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì đã rơi vào tay Pháp như thế nào?

Xem lời giải

Nêu những đặc điểm của cuộc kháng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 115 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Quan sát lược đồ (hình 52), xác định địa

Giải bài tập 1 trang 115 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất