Chương I. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Bình chọn:
4.3 trên 62 phiếu
Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 107 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Những hành động nào chứng tỏ thực Những hành động nào chứng tỏ thực

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 108 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 109 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 109 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Gia Định là gì? Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Gia Định là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 110 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Hiệp ước Nhâm Tuất giữa Pháp và triều đình Huế (5-6-1862) Hiệp ước Nhâm Tuất giữa Pháp và triều đình Huế (5-6-1862)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 111 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 111 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Em có suy nghĩ gì về hành động của Trương Định sau Hiệp ước 1862? Em có suy nghĩ gì về hành động của Trương Định sau Hiệp ước 1862?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 113 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Ba tỉnh miền Tây Nam Kì đã rơi vào tay Pháp như thế nào? Ba tỉnh miền Tây Nam Kì đã rơi vào tay Pháp như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 114 SGK Lịch sử 11. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì đã rơi vào tay Pháp như thế nào?

Xem chi tiết
Nêu những đặc điểm của cuộc kháng Nêu những đặc điểm của cuộc kháng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 115 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Quan sát lược đồ (hình 52), xác định địa Quan sát lược đồ (hình 52), xác định địa

Giải bài tập 1 trang 115 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Thông qua bài học, hãy nhận xét về tinh thần chống Pháp Thông qua bài học, hãy nhận xét về tinh thần chống Pháp

Giải bài tập 2 trang 115 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Tình hình nước ta sau năm 1867 có gì đáng chú ý? Tình hình nước ta sau năm 1867 có gì đáng chú ý?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 116 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Hãy thuật lại vụ “Đuy-puy” và nêu kết cục của nó Hãy thuật lại vụ “Đuy-puy” và nêu kết cục của nó

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 117 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì lần thứ nhất có điểm gì đáng chú ý? Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì lần thứ nhất có điểm gì đáng chú ý?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 119 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trận Cầu Giấy ngày 21-12-1873 ảnh Trận Cầu Giấy ngày 21-12-1873 ảnh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào? Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883) diễn ra như thế nào? Trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883) diễn ra như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 121 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Vì sao đến năm 1883, thực dân Pháp quyết định tiến đánh Thuận An? Vì sao đến năm 1883, thực dân Pháp quyết định tiến đánh Thuận An?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 122 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Hãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 1883 Hãy nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 1883

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 123 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài