Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11 Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11 Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11 Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11 Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11 Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11 Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11 Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11 Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11 Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11 Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11 Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11 Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 11

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 11 năm 2019 - 2020 trường THPT Tôn Đức Thắng Đề thi học kì 1 môn sử lớp 11 năm 2019 - 2020 trường THPT Tôn Đức Thắng

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 11 năm 2019 - 2020 trường THPT Tôn Đức Thắng với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 11 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc Đề thi học kì 1 môn sử lớp 11 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 11 năm 2019 - 2020 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài