Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)

Bình chọn:
4.6 trên 75 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 2 lịch sử 11 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về tình hình nước Nga trước cách mạng ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 49 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã thực hiện được những nhiệm vụ gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 50 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 50 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Chính quyền Xô viết đã làm những việc gì và đem lại lợi ích cho ai?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Chính sách cộng sản thời chiến có những nội dung và ý nghĩa lịch sử như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 52 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 52 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Vì sao năm 1917 ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng?

Giải bài tập 1 trang 52 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Việc xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viết diễn ra như thế nào ngay sau khi Cách mạng tháng Mười thành công ?

Giải bài tập 2 trang 52 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Chính sách kinh tế mới tác động đến nền kinh tế nước Nga như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 55 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Việc thành lập Liên bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 55 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nhận xét về thành tựu của Liên Xô trong lĩnh vực công nghiệp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 58 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 58 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong quan hệ ngoại giao vào những năm 1922-1933?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 58 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Nêu những nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới.

Giải bài tập 1 trang 58 SGK Lịch sử 11

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất