Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Bình chọn:
4.9 trên 94 phiếu