Bài 7. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Bình chọn:
4.5 trên 42 phiếu
Lập bảng hệ thống về các tác giả, tác phẩm nổi tiếng thuộc các lĩnh vực văn học, nghệ thuật vào buổi đầu thời cận đại. Lập bảng hệ thống về các tác giả, tác phẩm nổi tiếng thuộc các lĩnh vực văn học, nghệ thuật vào buổi đầu thời cận đại.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 38 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Lập bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hóa từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX: tên tác giả, năm sinh-năm mất, tác phẩm tiêu biểu. Lập bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hóa từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX: tên tác giả, năm sinh-năm mất, tác phẩm tiêu biểu.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Trình bày những hiểu biết của em về chủ nghĩa xã hôi không tưởng Trình bày những hiểu biết của em về chủ nghĩa xã hôi không tưởng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 43 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào và có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội ? Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào và có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 43 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về các nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc, họa sĩ nổi tiếng thời cận đại. Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về các nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc, họa sĩ nổi tiếng thời cận đại.

Giải bài tập 1 trang 43 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Lập bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hóa thời cận đại: tác giả, năm sinh-năm mất, tác phẩm, nhận xét về những đóng góp và hạn chế- Lập bảng hệ thống kiến thức về các nhà văn hóa thời cận đại: tác giả, năm sinh-năm mất, tác phẩm, nhận xét về những đóng góp và hạn chế-

Giải bài tập 2 trang 43 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết
Dẫn một tác phẩm văn học, nghệ thuật (tự chọn), nêu đôi nét về sự phản ánh đời sống xã hội đương thời của tác phẩm đó. Dẫn một tác phẩm văn học, nghệ thuật (tự chọn), nêu đôi nét về sự phản ánh đời sống xã hội đương thời của tác phẩm đó.

Giải bài tập 3 trang 43 SGK Lịch sử 11

Xem chi tiết


Gửi bài