Phong trào chống thực dân Hà Lan ở In-đô-nê-xi-a


Tóm tắt mục 2. Phong trào chống thực dân Hà Lan của nhân dân In-đô-nê-xi-a

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Nguyên nhân:

- Mâu thuẫn giữa nhân dân Inđônêxia với thực dân Hà Lan ngày càng sâu sắc => làm bùng nổ nhiều phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Mục b

b) Các phong trào đấu tranh tiêu biểu:

- Cuối thế kỉ XIX, hàng loạt phong trào đấu tranh yêu nước đã diễn ra:

+ Cuộc khởi nghĩa của nhân dân A-chê (10/1873).

+ Khởi nghĩa của nông dân do Sa-min lãnh đạo (1890).

- Đầu thế kỉ XX, hai khuynh hướng cứu nước (dân chủ tư sản và vô sản) cùng tồn tại song song trong phong trào yêu nước của nhân dân Inđônêxia.

+ Phong trào công nhân sớm hình thành với sự ra đời của các tổ chức: Hiệp hội công nhân đường sắt (1905), Hiệp hội công nhân xe lửa (1908),...

+ Giai cấp tư sản dân tộc ngày càng lớn mạnh, tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản châu Âu => đóng vai trò nhất định trong phong trào yêu nước ở Inđônêxia vào đầu thế kỉ XX.

ND chính

Tóm tắt nguyên nhân và các phong trào đấu tranh tiêu biểu của phong trào chống thực dân Hà Lan ở In-đô-nê-xi-a.

Sơ đồ tư duy phong trào chống thực dân Hà Lan ở In-đô-nê-xi-a

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.