Ôn tập chương III - Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Bình chọn:
4.4 trên 48 phiếu
Bài 41 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 41 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau

Xem chi tiết
Bài 42 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 42 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

tìm nguyên hàm của các hàm số sau

Xem chi tiết
Bài 43 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 43 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau

Xem chi tiết
Bài 44 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 44 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tìm hàm số

Xem chi tiết
Bài 45 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 45 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xác định số b dương để tích phân có giá trị lớn nhất.

Xem chi tiết
Bài 46 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 46 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Cho biết.Hãy tìm

Xem chi tiết
Bài 47 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 47 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Cho hàm số f liên tục trên Tỉ số : được gọi là giá trị trung bình của hàm số f trên và được kí hiệu là . Chứng minh rằng tồn tại điểm sao cho

Xem chi tiết
Bài 48 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 48 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Giả sử một vật từ trạng thái nghỉ khi chuyển động thẳng với vận tốc . Tìm quãng đường vật đi được cho tới khi nó dừng lại.

Xem chi tiết
Bài 49 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 49 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Một chất điểm A xuất phát từ vị trí O, chuyển động thẳng nhanh dần đều; 8 giây sau nó đạt đến vận tốc 6 m/s. từ thời điểm đó nó chuyển động thẳng đều. Một chất điểm B xuất phát từ cùng vị trí O nhưng chậm hơn 12 giây so với A và chuyển động thẳng nhanh dần đều. biết rằng B đuổi kịp A sau 8 giây ( kể từ lúc B xuất phát). Tìm vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A.

Xem chi tiết
Bài 50 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 50 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tính các tích phân sau:

Xem chi tiết
Bài 51 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 51 Trang 176 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi:

Xem chi tiết
Bài 52 Trang 177 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 52 Trang 177 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tính diện tích của các hình phẳng giới hạn bởi:

Xem chi tiết
Bài 53 Trang 177 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 53 Trang 177 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng và , biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bơi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là một nửa hình tròn đường kính .

Xem chi tiết
Bài 54 Trang 177 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 54 Trang 177 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Xét hình phẳng giới hạn bởi đường hypebol và các đường thẳng , Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng đó quanh trục tung.

Xem chi tiết
Bài 55 Trang 177 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 55 Trang 177 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

cho hình phẳng A được giới hạn bởi đồ thị hàm số : với trục hoành là nghiệm phương trình :

Xem chi tiết
Bài 56 Trang 177 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 56 Trang 177 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Cho hình phẳng A được giới hạn bởi đường cong có phương trình và các đường thẳng tính thể tích khối tròn xoay tạo được khi quay A quanh trục tung.

Xem chi tiết
Bài 58 Trang 177 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 58 Trang 177 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

cho hình phẳng A được giới hạn bởi đường cong có phương trình và các đường thẳng Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay A quanh trục hoành.

Xem chi tiết
Bài 59 Trang 177 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 59 Trang 177 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Cho hình phẳng A được giới hạn bởi đường cong có phương trình và các đường thẳng Tính thể tích khối tròn xoay tạo được khi quay A

Xem chi tiết
Bài 57 Trang 192 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 57 Trang 192 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Cho hình phẳng A được giới hạn bởi đường cong có phương trình và các đường thẳng . Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay A.

Xem chi tiết


Gửi bài