Ôn tập chương I - Khối đa diện và thể tích của chúng

Bình chọn:
4.7 trên 78 phiếu
Bài 1 trang 30 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 1 trang 30 SGK Hình học 12 Nâng cao

Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng V. Gọi B' và D' lần lượt là trung điểm của AB và AD. Mặt phắng (CB'D') chia khối tứ diện thành hai phần. Tính thể tích mỗi phần đó.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 31 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 2 trang 31 SGK Hình học 12 Nâng cao

Cho khối hộp ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng sáu trung điểm của sáu cạnh AB, BC, CC', C'D’, D'A' và A'A nằm trên một mặt phẳng và mặt phẳng đó chia khối hộp thành hai phần có thể tích bằng nhau.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 31 SKG Hình học 12 Nâng cao Bài 3 trang 31 SKG Hình học 12 Nâng cao

Cho khôi tứ diện ABCD, E và F lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và CD. Hai mặt phẳng (ABF) và (CDE) chia khối tứ diện ABCD thành bốn khối tứ diện. a) Kể tên bốn khối tứ diện đó. b) Chứng tỏ rằng bốn khôi tứ diện đó có thể tích bằng nhau. c) Chứng tỏ rằng nếu ABCD là khối tứ diện đều thì bốn khối tứ diện nói trên bằng nhau.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 31 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 4 trang 31 SGK Hình học 12 Nâng cao

Cho khối làng trụ đứng ABC.A’B'C’ có diện tích đáy bằng S và AA' = h. Một mặt phẳng (P) cắt các cạnh AA', BB’, CC'

Xem chi tiết
Bài 5 trang 31 SKG Hình học 12 Nâng cao Bài 5 trang 31 SKG Hình học 12 Nâng cao

Cho khối lăng trụ đểu ABC.A'B'C’ và M là trung điểm của cạnh AB. Mặt phẳng (B'CM) chia khối lăng trụ thành hai phần. Tính tỉ số thể tích hai phần đó.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 31 SGK Hình học 12 Nâng cao Bài 6 trang 31 SGK Hình học 12 Nâng cao

Cho khối chóp S.ABC cố đường cao S/4 bằng a, đáy là tam giác vuông cân có AB = BC = a. Gọi B' là trung điểm của SB, C' là chân đường cao hạ từ A của tam giác SAC. a) Tính thể tích khối chóp S.ABC. b) Chứng minh rằng sc vuông góc với mp(AB'C'). c) Tính thể tích khối chóp S.AB’C’.

Xem chi tiết


Gửi bài