Bài 6. Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể

Bình chọn:
4.8 trên 89 phiếu
Bài 29 Trang 172 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 29 Trang 172 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x = -1 và x = 1, biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là một hình vuông cạnh là

Xem chi tiết
Bài 30 Trang 172 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 30 Trang 172 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tính thể tích của vật thể nằm giữa hai mặt phẳng x = 0 và , biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là một hình vuông cạnh .

Xem chi tiết
Bài 31 Trang 172 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 31 Trang 172 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường y = 0, x = 4, và . Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình A quanh trục hoành.

Xem chi tiết
Bài 32 Trang 173 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 32 Trang 173 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Cho hình phẳng B giới hạn bởi các đường và . Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình B quanh trục tung.

Xem chi tiết
Bài 33 Trang 173 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 33 Trang 173 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Cho hình phẳng B giới hạn bởi các đường và y = 1. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình B quanh trục tung.

Xem chi tiết
Bài 35 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 35 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi:

Xem chi tiết
Bài 36 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 36 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tính thể tích của vật thể T nằm giữa hai mặt phẳng x = 0 và , biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x là một hình vuông cạnh là .

Xem chi tiết
Bài 37 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 37 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường và x = 2. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình A quanh trục hoành.

Xem chi tiết
Bài 38 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 38 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường y = cosx, y = 0, x = 0 và Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình A quanh trục hoành.

Xem chi tiết
Bài 39 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 39 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường và x = 1. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình A quanh trục hoành.

Xem chi tiết
Bài 40 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 40 Trang 175 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Cho hình phẳng B giới hạn bởi các đường và Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình B quanh trục tung.

Xem chi tiết
Bài 34 Trang 179 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao Bài 34 Trang 179 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi:

Xem chi tiết


Gửi bài