Bài 7. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số của một số hàm phân thức hữu tỉ

Bình chọn:
4.8 trên 67 phiếu
Bài 49 trang 61 SGK  giải tích 12 nâng cao Bài 49 trang 61 SGK giải tích 12 nâng cao

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : b) Chứng minh rằng giao điểm I của hai đường tiệm cận của đồ thị là tâm đối xứng của đồ thị.

Xem chi tiết
Bài 50 trang 61 SGK  giải tích 12 nâng cao Bài 50 trang 61 SGK giải tích 12 nâng cao

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 51 trang 61 SGK  giải tích 12 nâng cao Bài 51 trang 61 SGK giải tích 12 nâng cao

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: b) Chứng minh rằng giao điểm I của đường tiệm cận của đồ thị là tâm đối xứng của đồ thị. c) Tùy theo các giá trị của m, hãy biện luận số nghiệm của phương trình:

Xem chi tiết
Bài 52 trang 62 SGK  giải tích 12 nâng cao Bài 52 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 53 trang 62 SGK  giải tích 12 nâng cao Bài 53 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hám số đã cho tại giao điểm A của đồ thị với trục tung. c) Viết phương trinh tiếp tuyến của đồ thị song song với tiếp tuyến tại điểm A.

Xem chi tiết
Bài 54 trang 62 SGK  giải tích 12 nâng cao Bài 54 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số b) Từ đồ thị (H) suy ra cách vẽ đồ thị của hàm số

Xem chi tiết
Bài 55 trang 62 SGK  giải tích 12 nâng cao Bài 55 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho biết rằng tiếp tuyến đó đi qua điểm (3;3).

Xem chi tiết
Bài 56 trang 62 SGK  giải tích 12 nâng cao Bài 56 trang 62 SGK giải tích 12 nâng cao

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số b) Từ đồ thị (C) suy ra cách vẽ đồ thị của hàm số

Xem chi tiết


Gửi bài