Ôn tập chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bình chọn:
4.7 trên 79 phiếu
Bài 84 trang 130 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 84 trang 130 SGK giải tích 12 nâng cao

So sánh p và q, biết:

Xem chi tiết

Bài 85 trang 130 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 85 trang 130 SGK giải tích 12 nâng cao

Cho x < 0. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 86 trang 130 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 86 trang 130 SGK giải tích 12 nâng cao

Tính:

Xem chi tiết

Bài 87 trang 130 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 87 trang 130 SGK giải tích 12 nâng cao

Chứng minh rằng

Xem chi tiết

Bài 88 trang 130 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 88 trang 130 SGK giải tích 12 nâng cao

Gọi c là cạnh huyền, a và b là hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Bài 89 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 89 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao

Chứng minh rằng hàm số thỏa mãn hệ thức

Xem chi tiết

Bài 90 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 90 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao

Giả sử đồ thị (G) của hàm số cắt trục tung tại điểm A và tiếp tuyến của (G) tại A cắt trục hoành tại điểm B. Tính giá trị gần đúng của diện tích của tam giác OAB (chính xác đến hàng phần nghìn).

Xem chi tiết

Bài 91 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 91 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao

Kí hiệu M là một điểm thuộc đồ thị của hàm số . Trong hai khẳng định a > 1 và , khẳng định nài đúng trong mỗi trường hợp sau? Vì sao?

Xem chi tiết

Bài 92 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 92 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao

Các loài cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng cacbon 14 (một đồng vị của cacbon). Khi một bộ phận của một cái cây nào đó bị chết thì hiện tượng quang hợp cũng ngưng và nó sẽ không nhận thêm cacbon 14 nữa. Lượng cacbon 14 của bộ phận đó sẽ phân hủy một cách chậm chạp, chuyển hóa thành nito 14. Biết rằng nếu gọi P(t) là số phần trăm cacbon 14 còn lại trong một bộ phận của một cái cây sinh trưởng từ t năm trước đây thì P(t) được tính theo công thức:

Xem chi tiết

Bài 93 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 93 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải phương trình:

Xem chi tiết

Bài 94 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 94 trang 131 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải các phương trình

Xem chi tiết

Bài 95 trang 132 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 95 trang 132 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải phương trình:

Xem chi tiết

Bài 96 trang 132 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 96 trang 132 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải các hệ phương trình:

Xem chi tiết

Bài 97 trang 132 SGK giải tích 12 nâng cao Bài 97 trang 132 SGK giải tích 12 nâng cao

Giải các bát phương trình sau:

Xem chi tiếtHỏi bài