CHƯƠNG VI: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Bình chọn:
4.8 trên 78 phiếu
Bài 3 trang 146 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 146 SGK Sinh học 7. Cho những ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối với con người.

Xem lời giải

Hãy nêu các hình thức di chuyển của chim. Hãy nêu những tập tính kiếm ăn và sinh sản của chim.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 148 SGK Sinh học 7. Hãy nêu các hình thức di chuyển của chim. Hãy nêu những tập tính kiếm ăn và sinh sản của chim.

Xem lời giải

Quan sát hình 46.2, 3 đọc các thông tin có liên quan đến các hình.

Quan sát hình 46.2, 3 đọc các thông tin có liên quan đến các hình trên, điền nội dung phù hợp vào bảng sau.

Xem lời giải

Giải thích tại sao con thỏ không chạy dai sức bằng con thú ăn thịt song trong một số trường hợp vẫn thoát khỏi được nanh vuốt của kẻ săn mồi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 151 SGK Sinh học 7. Quan sát hình 46.5 giải thích tại sao con thỏ không chạy dai sức bằng con thú ăn thịt song trong một số trường hợp vẫn thoát khỏi được nanh vuốt của kẻ săn mồi.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 151 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 151 SGK Sinh học 7. Hãy nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 151 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 151 SGK Sinh học 7. Hãy cho biết vì sao thỏ hoang di chuyển với vận tốc tối đa 74 km/h, trong khi cáo xám 64 km/h...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 151 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 151 SGK Sinh học 7. Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh.

Xem lời giải

Đối chiếu với bộ xương thằn lằn đã học, nêu những điểm giống và khác nhau giữa chúng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 152 SGK Sinh học 7. Quan sát các phần bộ xương thỏ kết hợp với hình 47.1. Đối chiếu với bộ xương thằn lằn đã học, nêu những điểm giống và khác nhau giữa chúng.

Xem lời giải

Hãy xác định vị trí, thành phần của các hệ cơ quan và ghi vào bảng.

Quan sát trên mẫu mổ và kết hợp với hình 47.2, hãy xác định vị trí, thành phần của các hệ cơ quan và ghi vào bảng sau.

Xem lời giải

Hãy cho biết đặc điểm của giác quan của thỏ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 154 SGK Sinh học 7. Qua bài 46, hãy cho biết đặc điểm của giác quan của thỏ.

Xem lời giải

Bài 1 trang 155 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 155 SGK Sinh học 7. Nêu những đặc điểm cấu tạo của các hệ tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của thỏ (một đại diện của lớp Thú)

Xem lời giải

Bài 2 trang 155 sgk sinh học 7

Giải bài 2 trang 155 SGK Sinh học 7. Hãy nêu tác dụng của cơ hoành qua mô hình thí nghiệm ở hình 47.5 trang 155 SGK.

Xem lời giải

Kết hợp thông tin mục I,II lựa chọn những câu trả lời thích hợp rồi điền vào bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 157 SGK Sinh học 7. Thảo luận, quan sát hình 48.1 và 48.2 kết hợp thông tin mục I,II lựa chọn những câu trả lời thích hợp rồi điền vào bảng sau.

Xem lời giải

Bài 1 trang 158 sgk sinh học 7

Phân biệt các nhóm thú bằng đặc điểm sinh sản và tập tính “bú” sữa của con sơ sinh.

Xem lời giải

Bài 2 trang 158 SGK Sinh học 7

Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo và tập tính của thú mỏ vịt và kanguru thích nghi với đời sống của chúng.

Xem lời giải

Thảo luận lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 160 SGK Sinh học 7. Quan sát hình 49.1 và 49.2, thảo luận lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng sau.

Xem lời giải

Bài 1 trang 161 sgk sinh học 7

Trình bày đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay.

Xem lời giải

Bài 2 trang 161 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 161 SGK Sinh học 7. Trình bày đặc điểm cấu tạo của cá voi thích nghi với đời sống trong nước.

Xem lời giải

Thảo luận, quan sát hình 50.1,2,3, đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.

Thảo luận, quan sát hình 50.1,2,3, đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.

Xem lời giải

Bài 1 trang 165 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 165 SGK Sinh học 7. Dựa vào bộ răng hãy phân biệt ba bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm và Ăn thịt.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất