CHƯƠNG I: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Bình chọn:
4.2 trên 63 phiếu
Trùng giầy có hình dạng? Trùng giầy di chuyển như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Trùng roi di chuyển như thế nào? Trùng roi có màu xanh là nhờ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 16 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Vẽ hình dạng trùng giầy và trùng roi mà em quan sát được vào vở và chú thích.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 16 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Hãy dựa vào hình 4.2 diễn đạt bằng lời 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi xanh.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Thảo luận và đánh dấu vào ô trống ứng với ý trả lời đúng của các câu hỏi sau:

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 18 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Em hãy điền vào nhận xét sau đây về tập đoàn trùng roi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 19 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Bài 1 trang 19 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 19 SGK Sinh học 7. Có thể gặp trùng roi ở đâu ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 19 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 19 SGK Sinh học 7. Trùng roi giống và khác với thực vật ờ những điểm nào ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 19 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 19 SGK Sinh học 7. Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến ưa xoay mình ?

Xem lời giải

Ghi số thứ tự vào các ô trống theo thứ tự đúng với hoạt động bắt mồi của trùng biến hình.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Quan sát hình 5.1 và 5.3 thảo luận và trả lời các câu hỏi sau.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Bài 1 trang 22 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 22 SGK Sinh học 7. Trùng biến hình sổng ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 22 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 22 SGK Sinh học 7. Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 22 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 22 SGK Sinh học 7. Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào ?

Xem lời giải

Đánh dấu (✓) vào ô trống ứng với ý trả lời đúng cho các câu hỏi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 23 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Thảo luận nhóm và ghi kết quả vào bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 24 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Bài 1 trang 25 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 25 SGK Sinh học 7. Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 25 SGK Sinh học 7. Trùng kiết lị có hại như thế nào với sức khoẻ con người ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 25 SGK Sinh học 7. Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi ?

Xem lời giải

Đánh dấu (✓) và điền nội dung thích hợp vào ô trống của bảng 1

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 26 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất