Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát

Bình chọn:
4.2 trên 164 phiếu
Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài đặc trưng phân biệt 3 bộ thường gặp trong lớp bò sát.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 130 SGK Sinh học 7. Hãy quan sát hình 40.1 nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài đặc trưng phân biệt 3 bộ thường gặp trong lớp bò sát.

Xem lời giải

Nêu đặc điểm của khủng long cá, khủng long cánh và khủng long bạo chúa.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 131 SGK Sinh học 7. Quan sát đọc chú thích 40.2, nêu đặc điểm của khủng long cá, khủng long cánh và khủng long bạo chúa thích nghi với đời sống của chúng.

Xem lời giải

Tại sao khủng long bị tiêu diệt.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 132 SGK Sinh học 7. Tại sao khủng long bị tiêu diệt, còn những loài bò sát cỡ nhỏ trong điều kiện ấy lại tồn tại và sống sót cho đến ngày nay?

Xem lời giải

Nêu đặc điểm chung của bò sát.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 132 SGK Sinh học 7. Nêu đặc điểm chung của bò sát.

Xem lời giải

Bài 1 trang 133 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 133 SGK Sinh học 7. Nêu môi trường sống của từng đại diện của bộ Bò sát thường gặp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 133 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 133 SGK Sinh học 7. Nêu đặc điểm chung của Bò sát.

Xem lời giải