Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Bình chọn:
4.3 trên 187 phiếu
Lý thuyết nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện

Cơ thể nhện gồm : phần đầu - ngực và phần bụng

Xem chi tiết

Làm rõ chức năng các bộ phận quan sát thấy, ghi vào ô trống trong bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Đánh số vào ô trống theo một thứ tự đúng với tập tính chăng lưới ở nhện và cho biết nhện chăng tơ vào lúc nào.

Đánh số vào ô trống theo một thứ tự đúng với tập tính chăng lưới ở nhện và cho biết nhện chăng tơ vào lúc nào?

Xem lời giải

Câu hỏi thảo luận số 3 trang 83 SGK Sinh học 7

Với các thao tác gợi ý ở trên, thảo luận và đánh số vào ô trống theo thứ tự hợp lý của tập tính săn mồi ở nhện.

Xem lời giải

Thảo luận, rồi điền nội dung phù hợp vào các ô trống ở bảng 2.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 84 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Bài 1 trang 85 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 85 SGK Sinh học 7. Cơ thể Hình nhện có mấy phần? So sánh các phần cơ thế với Giáp xác. Vai trò của mỗi phần cơ thể?

Xem lời giải

Bài 2 trang 85 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 85 SGK Sinh học 7. Nhện có mấy đôi phần phụ? Trong đó có mấy đôi chân bò?

Xem lời giải

Bài 3 trang 85 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 85 SGK Sinh học 7. Nêu tập tính thích nghi với lối sống của nhện?

Xem lời giải