CHƯƠNG VI: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Bình chọn:
4.8 trên 76 phiếu
Giữ lại câu trả lời đúng nhất dưới đây theo từng cặp ở cột 2 của bảng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 103 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Bài 1 trang 104 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 104 SGK Sinh học 7. Nêu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép.

Xem lời giải

Bài 2 trang 104 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 104 SGK Sinh học 7. Trình bày cấu tạo ngoài của cá chép thích nghi với đời sống ở nước.

Xem lời giải

Bài 3 trang 104 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 104 SGK Sinh học 7. Vì sao số lượng trứng trong mỗi lứa đẻ của cá chép lên đến hàng vạn? Ý nghĩa?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 104 SGK Sinh học 7

Giải bài 4 trang 104 SGK Sinh học 7. Nêu chức năng của từng loại vây cá trong thí nghiệm sau:

Xem lời giải

Xác định vị trí của: các lá mang, tim, dạ dày, ruột, gan, mật, thận, tinh hoàn hoặc buồng trứng, bóng hơi.

Xác định vị trí của: các lá mang, tim, dạ dày, ruột, gan, mật, thận, tinh hoàn hoặc buồng trứng, bóng hơi.

Xem lời giải

Mỗi nhóm báo cáo, nhận xét về 1 hệ cơ quan, các nhóm khác bổ sung.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 107 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Xác định chức năng của mỗi thành phần.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 108 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Dựa vào hình 33.1 hoàn thành thông tin.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 108 SGK Sinh học 7. Dựa vào hình 33.1, hoàn chỉnh thông tin dưới đây:

Xem lời giải

Hãy nêu rõ các bộ phận của hệ thần kinh ở cá.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 108 SGK Sinh học 7. Dựa vào hình 33.2 hãy nêu rõ các bộ phận của hệ thần kinh ở cá.

Xem lời giải

Bài 1 trang 109 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 109 SGK Sinh học 7: Nêu các cơ quan bên trong của cá thể hiện sự thích nghi với đời sống và hoạt động trong môi trường nước.

Xem lời giải

Bài 2 trang 109 sgk sinh học 7

Giải bài 2 trang 109 SGK Sinh học 7. Hãy tìm hiểu và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm ở hình 33.4 trang 109 SGK và hãy thử đặt tên cho thí nghiệm.

Xem lời giải

So sánh số loài, môi trường sống của lớp cá sụn và lớp cá xương.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 111 SGK Sinh học 7. So sánh số loài, môi trường sống của lớp cá sụn và lớp cá xương. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt hai lớp là gì?

Xem lời giải

Điền nội dung phù hợp vào ô trống của bảng.

Đọc bảng sau, quan sát hình, 34.1=>7, điền nội dung phù hợp vào ô trống của bảng.

Xem lời giải

Hãy nêu đặc điểm chung của cá.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 111 SGK Sinh học 7. Hãy nêu đặc điểm chung của cá về: Môi trường sống, cơ quan di chuyển, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, đặc điểm sinh sản và nhiệt độ cơ thể.

Xem lời giải

Bài 1 trang 112 sgk sinh học 7

Nêu ví dụ về sự ảnh hưởng của điều kiện sống đến cấu tạo và tập tính của cá.

Xem lời giải

Bài 2 trang 112 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 112 SGK Sinh học 7. Nêu đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt Cá sụn với Cá xương.

Xem lời giải

Bài 3 trang 112 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 112 SGK Sinh học 7. Vai trò của cá trong đời sống con người.

Xem lời giải

Hoàn thành bảng sau bằng đánh dấu () vào ô trống cho phù hợp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 113 SGK Sinh học 7. Hãy quan sát hình dạng, cấu tạo ngoài (hình 35.1) và cách di chuyển của ếch trong lồng nuôi. Thả ếch vào nước trong bể kính, hãy quan sát cách di chuyển trong nước của ếch (hình 35.3)

Xem lời giải

Bài 1 trang 115 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 115 SGK Sinh học 7. Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất