CHƯƠNG IV: NGÀNH THÂN MỀM

Bình chọn:
3.6 trên 33 phiếu
Quan sát hình 18.1, 2, 3, thảo luận, trả lời các câu hỏi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 63 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Quan sát hình 18.4 giải thích cơ chế giúp trai di chuyển được trong bùn theo chiều mũi tên?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 63 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Quan sát hình 18.3, 4 trả lời các câu hỏi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 64 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Ý nghĩa của giai đoạn ấu trùng bám vào mang và da cá.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 64 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Bài 1 trang 64 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 64 SGK Sinh học 7. Trai tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo nào của trai đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu quả?

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 64 SGK Sinh học 7. Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước?

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 64 SGK Sinh học 7. Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có, tại sao?

Xem lời giải

Tìm các đại diện thân mềm tương tự mà em gặp ở địa phương.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 66 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Ốc sên tự vệ bằng cách nào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 66 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Mực săn mồi như thế nào trong 2 cách: đuổi bắt mồi và dình mồi một chỗ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 67 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Bài 1 trang 67 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 67 SGK Sinh học 7. Em thường gặp ốc sên ở đâu? Khi bò ốc sên đế lại dấu vết trên lá như thế nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 67 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 67 SGK Sinh học 7. Hãy nêu một số tập tính của mực.

Xem lời giải

Quan sát hình 20.1,2,3 đối chiếu với mẫu vật, nhận biết tên các bộ phận và chú thích bằng số vào hình.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 69 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Quan sát hình 20.4,5 đối chiếu với mẫu vật để nhận biết các bộ phận và chú thích bằng số vào hình.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 69 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Quan sát hình 20.6, đối chiếu với mẫu vật về cấu tạo trong của mực, nhận biết các bộ phận và ghi số vào các ô trống sao cho tương ứng với các vị trí trên hình vẽ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 70 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Hoàn chỉnh bảng thu hoạch.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 70 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Quan sát hình 21, thảo luận rồi đánh dấu () và điền cụm từ gợi ý vào bảng 1.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 71 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Chọn tên các đại diện để ghi vào bảng 2.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Sinh học 7.

Xem lời giải

Bài 1 trang 73 sgk sinh học 7

Giải bài 1 trang 73 SGK Sinh học 7. Vì sao lại xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp?

Xem lời giải

Bài 2 trang 73 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 73 SGK Sinh học 7. Ở các chợ ở địa phương em có các loại thân mềm nào được bán làm thực phẩm? Loại nào có giá trị xuất khẩu?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất