CHƯƠNG II. VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

Bình chọn:
4.8 trên 85 phiếu
Hãy nêu thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) Hãy nêu thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 91 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930-1931 Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930-1931

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 96 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Xô viết Nghệ -Tĩnh đã ra đời và hoạt động như thế nào? Xô viết Nghệ -Tĩnh đã ra đời và hoạt động như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 96 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Trong những năm 1932 – 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào? Trong những năm 1932 – 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935) Nêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ-Tĩnh Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ-Tĩnh

Giải bài tập Bài 1 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930-1931 Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930-1931

Giải bài tập Bài 2 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Sưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh Sưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 – 1931 và Xô viết Nghệ - Tĩnh

Giải bài tập Bài 3 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Phong trào dân chủ 1936-1939 đã diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào ? Phong trào dân chủ 1936-1939 đã diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 99 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939 Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936-1939 ? Em có nhận xét gì về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936-1939 ?

Giải bài tập Bài 1 trang 102 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Tình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào ? Tình hình nước ta trong những năm 1939 - 1945 có biến chuyển như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 104 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Chủ trương của Đảng được đề ra tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11 -1939 và lần thứ 8 (5-1941) như thế nào ? Chủ trương của Đảng được đề ra tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11 -1939 và lần thứ 8 (5-1941) như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 112 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Hãy lập bảng tắt về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương Hãy lập bảng tắt về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 112 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu những nét chính về công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941) Nêu những nét chính về công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 112 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945 Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 117 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Nêu hoàn cảnh lịch sử và diễn biến Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 117 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập như thế nào ? Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 119 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945) Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài