CHƯƠNG II. VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

Bình chọn:
4.8 trên 85 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 12 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Hãy nêu thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 91 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930 - 1931

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 96 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Xô viết Nghệ - Tĩnh đã ra đời và hoạt động như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 96 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Trong những năm 1932 - 1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu nội dung và ý nghĩa Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh

Giải bài tập Bài 1 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 - 1931

Giải bài tập Bài 2 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Sưu tầm thơ ca ca ngợi phong trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô viết Nghệ Tĩnh

Giải bài tập Bài 3 trang 97 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 đã diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 99 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về quy mô, lực lượng tham gia và hình thức đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936-1939 ?

Giải bài tập Bài 1 trang 102 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất