Bài 8. Nhật Bản

Bình chọn:
4.5 trên 84 phiếu
Nêu nội dung cơ bản của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kì bị chiếm đóng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Liên minh Nhật - Mĩ được biểu hiện như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 53 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Những nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 55 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu những khó khăn đối với sự phát triển kinh tế ở Nhật Bản

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 55 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973 - 1991 như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 56 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu những nét cơ bản về tình hình kinh tế và chính trị của Nhật Bản trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 57 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Những yếu tố nào khiến Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm lớn của thế giới vào nửa cuối thế kỉ XX?

Giải bài tập Bài 1 trang 57 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kì Chiến tranh lạnh

Giải bài tập Bài 2 trang 57 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải