Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Bình chọn:
4.3 trên 49 phiếu
Tại sao năm 1960 được gọi là "Năm châu Phi"?

Giải bài tập câu hỏi lí thuyết số 1 trang 38 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Lập bảng thống kê các thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 38 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu khái quát những thắng lợi của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ-Latinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu những thành quả chính trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai.Những khó khăn mà châu lục này đang phải đối mặt là gì ?

Giải bài tập Bài 1 trang 41 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy trình bày những thành tựu và khó khăn về kinh tế - xã hội của các nước Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Giải bài tập Bài 2 trang 41 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về một nước ở châu Phi hoặc Mĩ Latinh (từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai) mà em quan tâm

Giải bài tập Bài 3 trang 41 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải