Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)

Bình chọn:
4.7 trên 90 phiếu


Hỏi bài