CHƯƠNG IV. MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

Bình chọn:
4.8 trên 77 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 7

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 8

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 9

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 9 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Phân tích những nhân tố chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng giai đoạn 1945-1973

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu những nét chính trong quan hệ đối ngoại của Mĩ giai đoạn 1973-1991

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 45 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu mục tiêu cơ bản của chiến lược "Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 46 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Qua bài học và sách, báo, hãy nêu những thành tựu khoa học - công nghệ tiêu biểu của nước Mĩ mà em biết

Giải bài tập Bài 1 trang 46 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000

Giải bài tập Bài 2 trang 46 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Trình bày khái quát về tình hình chính trị ở Tây Âu sau Chiến tranh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 47 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Những nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 48 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Những thách thức đặt ra đối với các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu trong những năm 1973-1991:

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 49 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Nêu những nét chính về tình hình kinh tế và chính trị của Tây Âu trong thập kỉ 90

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 50 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu những sự kiện chính trong quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU)

Giải bài tập câu hỏi lí thuyết trang 52 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Vì sao nói: Tây Âu là một trong ba trung tâm kinh tế-tài chính lớn nhất của thế giới nửa sau thế kỉ XX ?

Giải bài tập Bài 1 trang 52 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất