Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

Bình chọn:
4.7 trên 108 phiếu


Hỏi bài