CHƯƠNG V. QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000)

Bình chọn:
4.7 trên 115 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 12 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Hãy nêu và phân tích những sự kiện dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai phe - TBCN và XHCN

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Từ ba cuộc chiến tranh đã nêu trong bài, em có nhận xét gì về chính sách đối ngoại của Mĩ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 62 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu và phân tích những sự kiện chứng tỏ xu hướng hòa hoãn giữa hai phe-TBCN và XHCN

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 64 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu những biển đổi chính tình hình thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy chọn những sự kiện tiêu biểu của thời kì Chiến tranh lạnh

Giải bài tập Bài 1 trang 65 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Hãy nêu các xu hướng phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc

Giải bài tập Bài 2 trang 65 SGK Lịch sử 12

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất