Bài 10: Hoạt động của cơ

Bình chọn:
4.2 trên 180 phiếu
Hãy chọn từ thích hợp trong khung và điền vào chỗ trống.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 34 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Qua kết quả trên, em hãy cho biết với khối lượng như thế nào thì công cơ sản ra lớn nhất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 34 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Khi bị mỏi cơ cần làm gì để cơ hết mỏi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 35 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Khả năng co cơ phụ thuộc vào những yếu tố nào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 35 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 36 sinh học 8

Giải bài 1 trang 36 SGK Sinh học 8. Công của cơ là gì? Công của cơ được sử dụng vào mục đích nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 36 SGK Sinh học 8. Hãy giải thích nguyên nhân của sự mỏi cơ

Xem lời giải

Bài 3 trang 36 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 36 SGK Sinh học 8. Nêu những biện pháp để tăng cường khả năng làm việc của các biện pháp chống mỏi cơ.

Xem lời giải

Bài 4 trang 36 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 36 SGK Sinh học 8. Hằng ngày lập thể dục buổi sáng đều đặn và dành 30 phút buổi chiều để tham gia thể thao.

Xem lời giảiHỏi bài