CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

Bình chọn:
4.5 trên 65 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 9 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Chương 9 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Hãy mô tả cấu tạo và nêu rõ chức năng của nơron. Hãy mô tả cấu tạo và nêu rõ chức năng của nơron.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 137 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Hãy hoàn chỉnh đoạn thông báo sau bằng cách điền các từ và cụm từ . Hãy hoàn chỉnh đoạn thông báo sau bằng cách điền các từ và cụm từ .

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 137 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 138 sgk sinh lớp 8 Câu 1 trang 138 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 138 SGK Sinh học 8. Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 138 SGK Sinh học 8 Bài 2 trang 138 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 138 SGK Sinh học 8. Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 138 SGK Sinh học 8 Bài 3 trang 138 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 138 SGK Sinh học 8. Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống Báo cáo thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống

Thu hoạch...

Xem chi tiết
Hãy rút ra kết luận về chức năng của các rễ tuỷ. Hãy rút ra kết luận về chức năng của các rễ tuỷ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 143 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài