CHƯƠNG V: TIÊU HÓA

Bình chọn:
4.5 trên 44 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 5 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 5 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 5 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 5 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 5 - Sinh học 8

Xem lời giải

Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Quan sát và liệt kê các cơ quan tiêu hoá ở hình 24-3 vào các cột tương ứng ở bảng 24 .

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 80 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 80 sgk sinh lớp 8

Giải bài 1 trang 80 SGK Sinh học 8. Các chất trong thức ăn có thể được phân nhóm như thế nào ? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm.

Xem lời giải

Bài 2 trang 80 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 80 SGK Sinh học 8. Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 80 SGK Sinh học 8. Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động nào...

Xem lời giải

Khi ta nhai cơm lâu trong miệng thấy có cảm giác ngọt là vì sao.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 81 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ quan nào là chủ yếu và có tác dụng gì.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1. Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì ? Câu 2. Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ "Nhai kĩ no lâu". Câu 3. Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những l

Giải bài 1 trang 83 SGK Sinh học 8. Thực chất biến đổi lí học của thức ăn trong khoang miệng là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 83 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 83 SGK Sinh học 8. Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ "Nhai kĩ no lâu".

Xem lời giải

Bài 3 trang 83 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 83 SGK Sinh học 8. Với khẩu phần ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 83 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 83 SGK Sinh học 8. Khi ta ăn cháo hay uống sữa, các loại thức ăn này có thể được biến đổi trong khoang miệng như thế nào

Xem lời giải

Báo cáo thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

1. Kiến thức: - Enzim trong nước bọt là gì ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất



Hỏi bài