CHƯƠNG IV: HÔ HẤP

Bình chọn:
4.9 trên 103 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 8

Xem chi tiết
 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể. Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Những đặc điểm cấu tạo nào của các cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng làm ẩm. Những đặc điểm cấu tạo nào của các cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng làm ẩm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 66 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 67 sinh học Câu 1 trang 67 sinh học

Giải bài 1 trang 67 SGK Sinh học 8. Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 67 SGK Sinh học 8 Bài 2 trang 67 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 67 SGK Sinh học 8. So sánh hệ hô hấp của người với hệ hô hấp của thỏ ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 67 SGK Sinh học 8 Bài 3 trang 67 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 67 SGK Sinh học 8. Hãy giải thích câu nói: chỉ cần ngừng thở 3-5 phút thì máu qua phổi sẽ chẳng có 02 để mà nhận.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 67 SGK Sinh học 8 Bài 4 trang 67 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 67 SGK Sinh học 8. Nhờ đâu nhà du hành vũ trụ, người lính cứu hỏa, người thợ lặn có thể hoạt động bình thường trong môi trường thiếu O2

Xem chi tiết
Dung tích phổi khi hít vào, thở ra bình thường và gắng sức có thể phụ thuộc và các yếu tố nào. Dung tích phổi khi hít vào, thở ra bình thường và gắng sức có thể phụ thuộc và các yếu tố nào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Hãy giải thích sự khác nhau ở mỗi thành phần của khí hít vào và thở ra. Hãy giải thích sự khác nhau ở mỗi thành phần của khí hít vào và thở ra.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 70 sinh học lớp 8 Câu 1 trang 70 sinh học lớp 8

Giải bài 1 trang 70 SGK Sinh học 8. Trình bày tóm tắt quá trình hô hấp ở cơ thể người

Xem chi tiết
Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 8 Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 70 SGK Sinh học 8. Hô hấp ở cơ thể người và thỏ có gì giống và khác nhau ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 8 Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 70 SGK Sinh học 8. Khi lao động nặng hay chơi thể thao, nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng cao, hoạt động hô hấp của cơ thể có thể biến đổi thế nào để đáp ứng nhu cầu đó?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 70 SGK Sinh học 8 Bài 4 trang 70 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 70 SGK Sinh học 8. Thử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong 1 phút lúc bình thường (thở nhẹ) và sau khi chạy tại chỗ 1 phút (thở mạnh).

Xem chi tiết
Hãy đề ra các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh các tác nhân có hại. Hãy đề ra các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh các tác nhân có hại.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Hãy đề ra các biện pháp luyện tập để có thể có một hệ hô hấp khỏe mạnh. Hãy đề ra các biện pháp luyện tập để có thể có một hệ hô hấp khỏe mạnh.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài