CHƯƠNG IV: HÔ HẤP

Bình chọn:
4.9 trên 104 phiếu
Trao đổi khí ở phổi và tế bào

Các khí trao đổi ở phổi và tế bào đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Sinh học 8

Xem lời giải

Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Những đặc điểm cấu tạo nào của các cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng làm ẩm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 66 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 67 sinh học

Giải bài 1 trang 67 SGK Sinh học 8. Hô hấp có vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 67 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 67 SGK Sinh học 8. So sánh hệ hô hấp của người với hệ hô hấp của thỏ ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 67 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 67 SGK Sinh học 8. Hãy giải thích câu nói: chỉ cần ngừng thở 3-5 phút thì máu qua phổi sẽ chẳng có 02 để mà nhận.

Xem lời giải

Bài 4 trang 67 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 67 SGK Sinh học 8. Nhờ đâu nhà du hành vũ trụ, người lính cứu hỏa, người thợ lặn có thể hoạt động bình thường trong môi trường thiếu O2

Xem lời giải

Dung tích phổi khi hít vào, thở ra bình thường và gắng sức có thể phụ thuộc và các yếu tố nào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Hãy giải thích sự khác nhau ở mỗi thành phần của khí hít vào và thở ra.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 70 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 70 sinh học lớp 8

Giải bài 1 trang 70 SGK Sinh học 8. Trình bày tóm tắt quá trình hô hấp ở cơ thể người

Xem lời giải

Bài 2 trang 70 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 70 SGK Sinh học 8. Hô hấp ở cơ thể người và thỏ có gì giống và khác nhau ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 70 SGK Sinh học 8. Khi lao động nặng hay chơi thể thao, nhu cầu trao đổi khí của cơ thể tăng cao, hoạt động hô hấp của cơ thể có thể biến đổi thế nào để đáp ứng nhu cầu đó?

Xem lời giải

Bài 4 trang 70 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 70 SGK Sinh học 8. Thử nhìn đồng hồ và đếm nhịp thở của mình trong 1 phút lúc bình thường (thở nhẹ) và sau khi chạy tại chỗ 1 phút (thở mạnh).

Xem lời giải

Hãy đề ra các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tránh các tác nhân có hại.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 72 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài