CHƯƠNG III: TUẦN HOÀN

Bình chọn:
4.5 trên 51 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem lời giải

Chọn từ thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Thành phần chất trong huyết tương (bảng 13) có gợi ý gì về chức năng của nó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 43 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Các tế bào cơ, não, ... của cơ thể người có thể trực tiếp trao đổi các chất với môi trường ngoài được không.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 44 sinh học

Giải bài 1 trang 44 SGK Sinh học 8. Máu gồm những thành phần cấu tạo nào ? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 44 SGK Sinh học 8. Có thể thấy môi trường trong ở những cơ quan, bộ phận nào của cơ thể?

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 44 SGK Sinh học 8. Môi trường trong của cơ thể gồm những thành phần nào ? Chúng có quan hệ với nhau thế nào ?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 44 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 44 SGK Sinh học 8. Môi trường trong cơ thể gồm những thành phần nào? Chúng có quan hệ với nhau như nào?

Xem lời giải

Sự thực bào là gì.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 46 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Miễn dịch là gì.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 47 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1, trang 47 sinh học lớp 8

Giải bài 1 trang 47 SGK Sinh học 8. Các bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 47 SGK Sinh học 8. Bản thân em đã miễn dịch với bệnh nào từ sự mắc bệnh trước đo và với những bệnh nào từ sự tiêm phòng chích ngừa

Xem lời giải

Bài 3 trang 47 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 47 SGK Sinh học 8. Người ta thường tiêm phòng (chích ngừa) cho trẻ em những loại bệnh nào ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài