CHƯƠNG III: TUẦN HOÀN

Bình chọn:
4.5 trên 51 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 3 - Sinh học 8 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem chi tiết
Chọn từ thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống. Chọn từ thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Thành phần chất trong huyết tương (bảng 13) có gợi ý gì về chức năng của nó. Thành phần chất trong huyết tương (bảng 13) có gợi ý gì về chức năng của nó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 43 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Các tế bào cơ, não, ... của cơ thể người có thể trực tiếp trao đổi các chất với môi trường ngoài được không. Các tế bào cơ, não, ... của cơ thể người có thể trực tiếp trao đổi các chất với môi trường ngoài được không.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 44 sinh học Câu 1 trang 44 sinh học

Giải bài 1 trang 44 SGK Sinh học 8. Máu gồm những thành phần cấu tạo nào ? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 44 SGK Sinh học 8 Câu hỏi 4 trang 44 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 44 SGK Sinh học 8. Môi trường trong cơ thể gồm những thành phần nào? Chúng có quan hệ với nhau như nào?

Xem chi tiết
Sự thực bào là gì. Sự thực bào là gì.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 46 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Miễn dịch là gì. Miễn dịch là gì.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 47 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Câu 1, câu 2, câu 3 trang 47 sinh học lớp 8 Câu 1, câu 2, câu 3 trang 47 sinh học lớp 8

Giải bài 1 trang 47 SGK Sinh học 8. Các bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể ?

Xem chi tiết
47 47

Giải bài 2 trang 47 SGK Sinh học 8. Bản thân em đã miễn dịch với bệnh nào từ sự mắc bệnh trước đo và với những bệnh nào từ sự tiêm phòng chích ngừa

Xem chi tiết
Sự đông máu có ý nghĩa gì với sự sống của cơ thể. Sự đông máu có ý nghĩa gì với sự sống của cơ thể.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 48 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Đánh dấu chiều mũi tên để phản ánh mối quan hệ cho và nhận giữa các nhóm máu để không gây kết dính hồng cầu trong sơ đồ sau. Đánh dấu chiều mũi tên để phản ánh mối quan hệ cho và nhận giữa các nhóm máu để không gây kết dính hồng cầu trong sơ đồ sau.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 49 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Máu có cả kháng nguyên A và B có thể truyền cho người nhóm máu O không. Máu có cả kháng nguyên A và B có thể truyền cho người nhóm máu O không.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 49 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài