Bài 66: Ôn tập - Tổng kết

Bình chọn:
4 trên 62 phiếu
Hãy điền vào bảng 66 -1 những sản phẩm bài tiết của các cơ quan bài tiết tương ứng - Trang 207 Hãy điền vào bảng 66 -1 những sản phẩm bài tiết của các cơ quan bài tiết tương ứng - Trang 207

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 207 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Hãy nhớ lại kiến thức đã học để hoàn thành bảng 66-2 - Trang 207 Hãy nhớ lại kiến thức đã học để hoàn thành bảng 66-2 - Trang 207

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 207 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Hoàn chỉnh bảng 66 - 3 - Trang 207 Hoàn chỉnh bảng 66 - 3 - Trang 207

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 207 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Hãy hoàn chỉnh bảng 66 - 4 bằng những hiểu biết của em - Trang 208 Hãy hoàn chỉnh bảng 66 - 4 bằng những hiểu biết của em - Trang 208

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 208 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
So sánh cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh vận động với hệ thần kinh sinh dưỡng - Trang 208 So sánh cấu tạo và chức năng của hệ thần kinh vận động với hệ thần kinh sinh dưỡng - Trang 208

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 208 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Hãy điền vào ô trống ở bảng 66 - 6 - Trang 209 Hãy điền vào ô trống ở bảng 66 - 6 - Trang 209

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 209 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Hãy nêu rõ chức năng của các thành phần cấu tạo chủ yếu của mắt và tai - Trang 209 Hãy nêu rõ chức năng của các thành phần cấu tạo chủ yếu của mắt và tai - Trang 209

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 209 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Nêu rõ tác dụng của hormone các tuyến nội tiết chủ yếu - Trang 210 Nêu rõ tác dụng của hormone các tuyến nội tiết chủ yếu - Trang 210

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 210 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Các nguyên tắc đề ra là gì - Trang 210 Các nguyên tắc đề ra là gì - Trang 210

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 210 SGK Sinh học 8.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 212 SGK Sinh học 8 Bài 1 trang 212 SGK Sinh học 8

Giải bài 1 trang 212 SGK Sinh học 8. Cơ thể có những cơ chế sinh lí nào để đảm bảo tính ổn định của môi trường trong cơ thể?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 212 SGK Sinh học 8 Bài 2 trang 212 SGK Sinh học 8

Giải bài 2 trang 212 SGK Sinh học 8. Cơ thể có thể phản ứng lại những đổi thay của môi trường xung quanh bằng cách nào để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển ? Cho ví dụ minh họa

Xem chi tiết
Bài 3 trang 212 SGK Sinh học 8 Bài 3 trang 212 SGK Sinh học 8

Giải bài 3 trang 212 SGK Sinh học 8. Cơ thể điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường trong mọi lúc, ở mọi nơi bằng cách nào ? Cho ví dụ minh họa.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 212 SGK Sinh học 8 Bài 4 trang 212 SGK Sinh học 8

Giải bài 4 trang 212 SGK Sinh học 8. Để có thể tránh mang thai ngoài ý muốn hoặc tránh không phải nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cần phải chú ý những gì?

Xem chi tiết
Bài 5 trang 212 SGK Sinh học 8 Bài 5 trang 212 SGK Sinh học 8

Giải bài 5 trang 212 SGK Sinh học 8. Trình bày tính thống nhất trong mọi hoạt động sống của cơ thể thông qua một số ví dụ tự chọn.

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài