Bài 6: Phản xạ

Bình chọn:
4.1 trên 173 phiếu
Hãy nêu thành phần cấu tạo của mô thần kinh. Mô tả cấu tạo của một nơ ron thần kinh.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Có nhận xét gì về hướng dẫn truyền xung thần kinh ở nơron hướng tâm và nơron li tâm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 21 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Phản xạ là gì.

- Phản xạ là gì? - Nêu sự khác biệt giữa phản xạ động vật với hiện tượng cảm ứng ở thực vật (ví dụ chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại).

Xem lời giải

Quan sát hình 6-2, hãy xác định các loại nơron tạo nên một cung phản xạ.

Quan sát hình 6-2, hãy xác định: - Các loại nơron tạo nên một cung phản xạ. - Các thành phần của một cung phản xạ.

Xem lời giải

Nêu một ví dụ về phản xạ và phân tích đường dẫn truyền xung thần kinh trong phản xạ đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Sinh học 8.

Xem lời giải

Câu 1 trang 23 sgk sinh học lớp 8

Giải bài 1 trang 23 SGK Sinh học 8. Phản xạ là gì? Hãy lấy ví dụ về phản xạ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 23 SGK Sinh học 8

Từ một ví dụ cụ thể đã nêu, hãy phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó

Xem lời giải